Kvalitet och miljö

Kvalitetssäkring

En fastighet består inte bara av mark, golv väggar och tak. Kvalitetssäkring handlar t.ex. och om hur arbetsrummen har utformats, om planlösning, om färger material och kvalitet. Men det handlar också om om det rätta läget, miljön och servicen i området.  Idag gäller det inte bara att bara ligga väl framme i ett avseende, utan i alla.

Kvalitetspolicy

NÖJD KUND
Målsättningen i vårt arbete är att bygga, äga och förvalta attraktiva lokaler som motsvarar och helst överträffar våra hyresgästers uttalade och outtalade krav och förväntningar.

PERSONLIG FASTIGHETSSERVICE
Vi ska snabbt kunna förutse, reagera på och motsvara hyresgästernas behov av fastighetsservice och hjälp med tekniska åtgärder samt miljöinformation om fastigheterna.

ETT AKTIVT MILJÖARBETE
Inom KGK-gruppen arbetar vi löpande med miljöfrågor.

 

Särskilt viktigt för oss är att...

... bedriva ett integrerat och kontinuerligt förbättringsarbete inom verksamheten

... vid upphandling säkerställa att leverantörer/entreprenörer behandlar kvalitets- och miljöfrågor i enlighet med vårt verksamhetssystem.

... följa de lagar, föreskrifter, som gäller för vår verksamhet.

... engagera alla anställda i vårt kvalitets- och miljöarbete

... föra en öppen och effektiv kommunikation med kunder, leverantörer och interna intressenter.