KGK Fastigheter, inom KGK-gruppen, är inriktat på fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Verksamheten är koncentrerad kring Stockholm, Göteborg och Malmö.

Företaget förvaltar närmare 150 000 m² kommersiella lokaler. Det äldre fastighetsbestån-
det byggs om och förbättras successivt för att liksom de nybyggda kontorsfastigheterna hålla hög kvalitet.

I våra lokaler skapas framgångsrika företag